Komunikaty

Szanowni Państwo,

W dniach 19-21.06.2017 roku w Katowicach odbędzie się 47 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Podczas Kongresu przewidziana jest Sesja Pielęgniarska.

Zapraszamy bardzo gorąco wszystkie Koleżanki i Kolegów o zgłaszanie referatów, które zostaną zaprezentowane podczas Sesji Pielęgniarskiej 47 Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

www.kongres2017.pturol.org.pl

Zarząd

W celu weryfikacji bazy danych prosimy o przesyłanie drogą mailową lub pocztą uaktualnionej deklaracji członkowskiej.

Zarząd