Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Pielęgniarek Urologicznych

Członkiem zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Urologicznych może zostać każda pielęgniarka(arz) zajmująca(y) się opieką nad pacjentem z chorobą urologiczną oraz przedstawiciele innych zawodów medycznych związanych z urologią.

Warunkiem uzyskania członkostwa jest złożenie deklaracji przystąpienia do PSPU.
Wypełnione ankiety należy przesłać na adres korespondencyjny Stowarzyszenia:

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Urologicznych
ul. Grzegórzecka 18
31-531 Kraków

Deklaracja zostanie rozpatrzona na posiedzeniu Zarządu. Po przyjęciu zgłaszającego w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Urologicznych  zostanie wysłana drogą mailową informacja potwierdzająca członkostwo, z prośbą o dokonanie składki członkowskiej w wysokości 30 zł (trzydzieści złotych) rocznie.

Składkę należy opłacać do końca I kwartału za dany rok, wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko członka PSPU oraz rok za który wpłacana jest składka, ma konto Stowarzyszenia:

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Urologicznych:
Bank Zachodni WBK
Nr konta 28 1090 2053 0000 0001 3344 8139

Deklaracja członkowska